سامانه جامع آموزش خصوصی

استاد ژوبین ایوبی | مدرس زبان آلمانی

Shape Shape
Shape
Shape
Shape
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ التحصیل 1391
 • کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
 • دارای مقاله تاثیر عملیات گاززدائی بر بهبود خواص مکانیکی ریختهگری آلیاژهای آلومینیوم
 • سوابق شغلی
 • نامدار تجارت الکترونیک )هلدینگ پرشین فوالد( مدیر تامین
 • سال 1400
 • بررسی، جذب و پایش تامین کنندگان و محصوالت صنایع شیمیایی مصرفی در صنایع فوالد
 • تخته فشرده آریانا )هلدینگ پارس( کارشناس ارشد تامین
 • سال 1399
 • بررسی، جذب و پایش تامین کنندگان و محصوالت شیمیایی مصرفی در صنایع چوب
 • شرکت تجهیز مواد پیشگام کارشناس ارشد فروش
 • از 1398 تا 1399
 • بررسی، فروش و پایش محصوالت نسوز مصرفی در صنایع فوالد
 • شرکت دیرگدازهای آتور کارشناس ارشد فروش
 • از 1395 تا 1397
 • بررسی، فروش و پایش محصوالت نسوز مصرفی در صنایع فوالد
 • شرکت دنا قطعه کارشناس کنترل کیفی
 • از 1391 تا 1393
 • بررسی و پایش قطعات خودرو

فرم درخواست کلاس خصوصی زبان آلمانی استاد ژوبین ایوبی

نظرات دانش آموزان

Author

ژوبین

خواستم تشکر کنم از سایت خوبتون برای معرفی استادای با تجربه ای مثل استاد سلامیان

مشاوره رایگان و انتخاب کلاس

Shape