سامانه جامع آموزش خصوصی

استاد سعید عنبرستانی | مدرس ادبیات فارسی

Shape Shape
Shape
Shape
Shape
 • كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
 • مدرس، مولف و طراح آزمون
 • تدریس در دبیرستان ها٬آموزشگاه ها و مراکز پیش دانشگاهی تهران از 1373
 • تدریس در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان از 1376
 • کارشناس و عضو گروه ادبیات وعلوم انسانی معاونت متوسطه ی حوزۀ وزارتی
 • دفتر آموزش های نظری و پیش دانشگاهی  (1376-1374)
 • طرح سوالات آزمون های اداره ی کل سنجش و ارزش یابی وزارت آموزش و پرورش
 • طرح آزمون های هماهنگ سازمان آموزش و پرورش تهران
 • همکاری با اداره ی کل ایثار گران وشاهد در طرح پرسش ها وبرگزاری دوره های علمی
 • طرح سوالات موسسات علمی اندیشه سازان،راه اندیشه،آیندگان،آینده سازان،مبتکران ،مدرسه برهان و کانون فرهنگی آموزش
 • همکاری با آموزشگاه ها و موسسات تهران،کرج،اصفهان،اهواز و کیش و …

تألیفات:

 • تألیف اولین مجموعه آزمون های نظام جدید خانه ادبیات     (7-1374)
 • تألیف مجموعه سوالات ادبیات فارسی3     (انتشارات مدرسه 1375)
 • تألیف مجموعه سوالات ادبیات فارسی2 پیش دانشگاهی     (انتشارات مدرسه 1375)
 • تألیف آموزش ادبیات فارسی پیش دانشگاهی     (کانون فرهنگی آموزش 1376)
 • تألیف آموزش ادبیات فارسی پیش دانشگاهی علوم انسانی       (کانون فرهنگی آموزش1378)
 • تألیف آموزش ادبیات فارسی کنکور     (کانون فرهنگی آموزش1379)
 • تألیف آموزش ادبیات فارسی چامع علوم انسانی      (کانون فرهنگی آموزش1380)
 • تألیف آموزش آرایه های ادبی    ( کانون فرهنگی آموزش 1380)
 • تألیف آموزش تاریخ ادبیات 1و2 علوم انسانی     (کانون فرهنگی آموزش 1380)
 • تألیف آموزش ادبیات فارسی 1     (کانون فرهنگی آموزش 1381)
 • تألیف آموزش ادبیات فارسی 2       (کانون فرهنگی آموزش 1381)
 • تألیف هزار نکته ادبیات فارسی سال سوم      (آیندگان 1382 )
 • مجموعه از مدرسه تا دانشگاه – زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی   (انتشارات مدرسه برهان 1382 )
 • مجموعه از مدرسه تا دانشگاه – ادبیات فارسی 2     (انتشارات مدرسه برهان  1382 )
 • مجموعه از مدرسه تا دانشگاه – ادبیات فارسی 3     (انتشارات مدرسه  برهان 1382 )
 • مجموعه از مدرسه تا دانشگاه – ادبیات 2 پیش دانشگاهی علوم انسانی   (انتشارات مدرسه برهان 1384 )
 • هندسه ی شعر {آموزش عروض}     (  کانون فرهنگی آموزش 1384 )
 • شصت آزمون املای فارسی   ( کانون فرهنگی آموزش 1381 )
 • زبان و ادبیات فارسی    (محراب قلم 1386 )
 • آزمون های استاندارد     (  نشر الگو 1386)
 • مجموعه ی پاورقی – زبان و ادبیات فارسی سال چهارم    (اندیشه فائق 1390)
 • تاریخ ادبیات ایران وجهان    (اندیشه فائق 1391)
 • مجموعه ی ادبیات  کنکور مصور –  خط به خطی   (انتشارات مهر فائق 1393)
 • قرابت معنایی     (اندیشه فائق 1393)
 • آرایه های ادبی    (اندیشه فائق 1393)
 • فارسي ٢(كاگو١٣٩٦)
 • پاورتست فارسي٢(مهروماه١٣٩٦)
 • پاورتست فارسي١(مهروماه١٣٩٦)
 • فارسي جامع پايه(مهروماه١٣٩٧)
 • فارسي جامع دوازدهم(مهروماه١٣٩٧)
 • علوم و فنون ادبي جامع(مهروماه١٣٩٧)
 • حفظيات علوم و فنون ادبي(مهروماه١٣٩٨)
 • نظارت تاليف ادبيات شبيه ساز كنكور ٩٨(سبقت١٣٩٨)
 • مجموعه دي و دي فارسي٢(گاج١٣٩٧)
 • مجموعه دي وي دي علوم و فنون ادبي١(گاج ١٣٩٧)
 • مجموعه دي وي دي علوم و فنون ادبي ٢(گاج ١٣٩٧)
 • مجموعه دي وي دي علوم وفنون ادبي ٣(گاج ١٣٩٧)
 • مدرس دوره هاي ويژه ايام كرونا در صداوسيما(١٣٩٩)
 • مدرس كلاسهاي آنلاين علوم و فنون ادبي گاج آنلاين(١٣٩٩-١٤٠٠)

فرم درخواست کلاس خصوصی ادبیات فارسی استاد سعید عنبرستانی

نظرات دانش آموزان

Author

ژوبین

خواستم تشکر کنم از سایت خوبتون برای معرفی استادای با تجربه ای مثل استاد سلامیان

مشاوره رایگان و انتخاب کلاس

Shape